Çerez Politikası

T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. (“T.O.M. Bank”) olarak Hadi internet sitesinde (www.hadigulumsetir.com.tr) çerez ve benzeri diğer teknolojileri (hep birlikte “Çerez”) kullanıyoruz. Bu Çerez Politikasını (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber uyarınca, çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladık.

1. Çerez Nedir?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda veya diğer elektronik cihazlarınızda saklanan ve normalde istatistiksel bilgileri toplamak üzere ve kullanım eğilimlerini veya bir internet adresine erişimleri analiz etmek için kullanılan küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler genel olarak internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına imkan tanırlar. Çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz otomatik yöntemlerle, başka bir deyişle insan müdahalesi olmadan elde edilir.

2. Çerez Türleri Nelerdir?

Çerezler genel olarak çerezin sağlayıcısı olan tarafa göre, kullanım süresine göre ve kullanım amacına göre farklı sınıflandırmalara tabidir.

2.1 Kullanım Sürelerine Göre Çerezler:

 • Oturum çerezleri (session): Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Oturum Çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra sona eren geçici çerezlerdir.

 • Kalıcı çerezler (persistent): Kalıcı çerezlerin saklama süreleri çerezin kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Kalıcı çerezler oturum sona erdiğinde silinmemekte, önceden belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler için belirlenen sürenin sona ermesinden önce çere ayarlarınızı değiştirmeniz halinde çerezler bu tarihten önce de silinebilmektedir.

2.2 Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

 • Kesinlikle gerekli çerezler: Bu çerezler Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için veya sitenin farklı özelliklerinden faydalanabilmeniz için kullanılır. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin tamamının veya bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

 • İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için internet sitemizde geçmişte yaptığınız seçimlerin (kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasına olanak tanır. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi Sitenin bir özelliğinin kullanılmamasına neden olabilir veya tercihlerinizin hatırlamasını engelleyebilir.

 • Analitik/Performans çerezleri: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistik ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, İnternet Sitesini nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız gibi bilgileri toplayarak ziyaretçilerin Siteyle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur.

 • Pazarlama çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların ilgi alanlarını tespit etmek, kullanıcılara yönelik kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmaları yürütmek, kullanıcıların ilgisini çekmeyecek reklamları göstermemek ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek gibi amaçlarla kullanılırlar.

2.3 Taraflarına Göre Çerezler

 • Birinci taraf çerezleri: Doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından ziyaretçilerin cihazlarına yerleştirilir. Birinci taraf çerezler T.O.M. Bank tarafından tanımlanır ve yalnızca İnternet Sitesi tarafından okunabilirler.

 • Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar (üçüncü kişiler) tarafından tanımlanır.

3. Çerezler ile Hangi Verileri Elde Ediyoruz?

Çerezleri kullanarak İnternet Sitesini ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarına ve bağlantılarına dair verileri güvenlik amacıyla elde ediyoruz. Ayrıca çerezler aracılığıyla İnternet Sitesindeki tercihlerinizi kaydediyoruz.

4. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

T.O.M. Bank olarak İnternet Sitesini düzgün bir şekilde görüntüleyebilmeniz, kullanabilmeniz ve Sitenin tüm özelliklerine erişebilmeniz için kesinlikle gerekli çerezleri kullanıyoruz. Kullandığımız çerezlerin bir listesine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Çerez Adı Çerez Türü Çerez Sağlayıcı Çerezin Kullanım Amacı Çerezin Saklanma Süresi
safari_cookie_fix Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank Çerez ayarlama sorunlarını çözümlemek amacıyla Safari tarayıcısında çerez düzeltmesi adına atanan çerezdir. Oturum Çerezi
LoginPageCulture Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank Bir kişinin bir web sayfasında kullandığı dil bilgisini tanımak için kullanılan bir çerezdir. 30 Gün
ASP.NET_SessionId Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank Net_SessionId, sunucudaki kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılan bir çerezdir. Oturum, sunucu üzerinde http istekleri arasında veri depolamak için kullanılabilecek bir alandır. Oturum Çerezi
__RequestVerificationToken Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank Bu çerez, çalınan çerezlerden yararlanan saldırıları önlemek için kullanılır. Oturum Çerezi
TOMBANKXXXXXXXX Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank İnternet Sitesinin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçinin gerçek kişi olduğunu kontrol etmek için kullanılan bir güvenlik çerezidir. Oturum Çerezi
TB Kesinlikle Gerekli Çerez T.O.M. Bank İnternet Sitesinin güvenliğini sağlamak için kullanılan ana denetim çerezidir. Oturum Çerezi

5. Çerezleri Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle Kullanıyoruz?

Kesinlikle gerekli çerezler aracılığıyla işlediğimiz kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ile Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

6. Çerezler ile Elde Edilen Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle yurt içindeki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

7. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri tarayıcı ayarlarınızı güncelleyerek yönetebilirsiniz. Çerez yönetimi tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsünden faydalanabilirsiniz. Belirli tarayıcılarda çerez tercihlerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi aşağıda paylaştık:

 • Google Chrome için: Google Chrome -> Ayarlar -> Gizlilik ve Güvenlik ->Çerezler ve Diğer Site Verileri seçeneği ile çerezlerinizi yönetebilirsiniz

 • Internet Explorer için: Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş" menüsünü kullanarak çerezlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Mozilla Firefox için: Mozilla Firefox -> Menü -> Seçenekler -> Gizlilik ve Güvenlik sekmesini kullanarak çerezleri engelleyebilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. Çerezleri tarayıcı ayarlarını kullanarak tamamen devre dışı bırakmanız halinde Sitemizin düzgün çalışması için zorunlu olan bazı çerezleri engellemiş olacağınızı, bu durumun Sitenin tüm özelliklerinden faydalanamamanıza sebep olabileceğini belirtmek isteriz.

8. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Çerezlere aracılığıyla işlenen kişisel verilenize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanabilirsiniz. Talebinizi içeren başvurunuzu aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak T.O.M. Bank iletebilirsiniz:

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresini kullanarak destek@tombank.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak tombank@hs03.kep.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Yazılı başvurularınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeleri ekleyerek Burhaniye Mah. Nagehan sok. B Blok No:2B İç Kapı No:1 Üsküdar/İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.

T.O.M. Bank başvurularınızı Kanun’un 13. maddesi uyarınca en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlar. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca maliyet tarafınızdan talep edilebilir.

İşbu Politika 27.11.2023 tarihinde güncellenmiştir. Politikadaki değişiklikler İnternet Sitesi üzerinden güncellenerek kullanıcılara sunulduğu tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

T.O.M. Bank Katılım A.Ş.